Skip to main content
yugro-We are not an ordinary tool

Wij zijn Yugro. Wij zijn er voor alle ambitieuze medewerkers in de organisatie die zich graag willen blijven ontwikkelen. Door middel van meer autonomie, transparantie en samenwerking stelt Yugro medewerkers in staat om doorlopend focus te houden op hun ontwikkelambities en persoonlijke leerdoelen.

Van saaie beoordelingsgesprekken en statische actieplannen op papier naar alles digitaal op één plek, overzichtelijke analyses en de continue dialoog. Middels een heldere visie op ontwikkeling in combinatie met een plug & play oplossing zet Yugro de ontwikkelambities van de medewerkers centraal.

Meer weten? Download de brochure hieronder!

Aanvragen

De unieke visie van Yugro

Hoe kijken jullie naar de prestaties van jullie medewerkers? Medewerkers zijn wat ons betreft de sleutel tot succes van een succesvolle organisatie. In organisaties waar ontwikkeling een ‘way of life’ is, is de betrokkenheid van medewerkers hoger. Vertrouwen, continue dialoog, verantwoordelijkheid, betrokkenheid en groei zijn vijf onmisbare componenten voor de ontwikkeling en prestaties van jouw medewerkers.

Lees meer over onze visie

Ambition is enthusiasm with a purpose

Vier cruciale bouwstenen voor persoonlijke ontwikkeling

Yugro helpt met een heldere en persoonlijke ontwikkelaanpak! Met Yugro is het voor zowel leidinggevenden als medewerkers eenvoudig om concreet aan de slag te gaan met persoonlijke ontwikkeling en hierover op een juiste manier het gesprek te voeren zodat echt stappen worden gezet. Yugro is hét platform waar ambitie, ontwikkeling en groei samenkomen. Hierbij zijn 4 bouwstenen cruciaal:

1. Ambities bepalen

Ontwikkeling begint bij ambitie. Als je je medewerkers ruimte geeft voor ambitie, leg je een sterke basis voor een succesvol team. Ambitie motiveert medewerkers: het gaat over intrinsieke motivatie, over dromen, over de bereidheid en de wil iets te veranderen en/of te gaan betekenen. Maar om ambities waar te kunnen maken moet een medewerker eerst weten en uitspreken wat hij wil. Hoe pak je dat praktisch aan.

2. Doelen vaststellen

Met het vaststellen van doelen maak je ambities en ideeën van een medewerker concreet. Het gevaar is echter dat doelen vaag en te vrijblijvend zijn geformuleerd. In dat geval is de kans groot dat zowel leidinggevende als medewerker na verloop van tijd moeten concluderen dat er weinig van terecht is gekomen. Door doelen helder te formuleren en vast te leggen, vergroot je de kans dat er in de praktijk ook echt iets van terechtkomt. Ze geven namelijk richting aan je gedrag en dat van je medewerkers. Daarbij is het van belang dat er continu zicht is op de geformuleerde doelen. Hoe organiseer je dat?

3. Concrete acties opstellen

Een doel stelt niets voor als er geen concrete acties aan verbonden zijn. Acties die ervoor zorgen dat de medewerker de vastgestelde doelen ook daadwerkelijk kan behalen en zo vorm kan geven aan zijn ambitie. Het opstellen en uitvoeren van heldere actiepunten motiveert medewerkers om te blijven ontwikkelen en bij te sturen waar nodig. Hoe leg je dit overzichtelijk vast?

4. Dialoog voeren

In de waan van de dag ligt de valkuil op de loer om het monitoren van doelen en acties niet de aandacht te geven die het nodig heeft. Om ambities echt handen en voeten te geven is het essentieel dat medewerker en leidinggevende in gesprek blijven, niet door twee keer per jaar een functionerings- en beoordelingsgesprek te voeren, maar door continu de vinger aan de pols te houden en te bepalen waar er ondersteuning en bijsturing nodig is. Hoe houd je die ambitie levend?

Yugro startscherm

Stimuleer groei met een goed georganiseerde en op de medewerker afgestemde doorlopende ontwikkelcyclus

Een bedrijf is zo goed als de mensen die er werken. De beste resultaten behaal je dan ook wanneer je medewerkers weet te boeien en te binden, zodat ze betrokken, gemotiveerd en productief blijven. Presteren en persoonlijke ontwikkelen gaan hand in hand. Gemotiveerde medewerkers zijn per definitie bezig met hun ontwikkeling. Hoe klein of groot deze groei ook is! Ze denken na over zichzelf, hun persoonlijke ontwikkeling, waar ze goed in zijn en waar ze in kunnen verbeteren. Ontwikkeling is dan ook persoonlijk. De een wil snel, de ander langzaam. Als organisatie moet je hiermee rekening houden.

Een goed georganiseerde, op de medewerker afgestemde, doorlopende ontwikkelcyclus is dan ook van groot belang, voor zowel de medewerker als de organisatie.

Benieuwd of Yugro wat voor jouw medewerkers kan betekenen? Ontdek het via onze gratis organisatie scan!

Gratis quick scan
×