Grip op persoonlijke ontwikkeling
van medewerkers

Met het slimme Yugro platform zorg je voor een doorlopend proces waarin ontwikkelambities, leerdoelen en acties rondom persoonlijke groei van de medewerker centraal staan.

Aanvragen

Een goede, doorlopende ontwikkelcyclus

vraagt om een juiste volgorde waarin de medewerker aan de slag gaat met ambities, doelen en ontwikkelacties. De leidinggevende faciliteert en geeft regelmatig feedback tijdens ontwikkelgesprekken.

Ambities
Doelen
Acties
Gesprekken

“Mensen groeien op het moment dat ze beseffen dat ze dingen kunnen realiseren.
Wanneer ze in zichzelf geloven, dan hebben ze het eerste geheim van succes ontdekt.”

Norman Vincent Peale

Stimuleer groei

met een goed georganiseerde, op de medewerker afgestemde, doorlopende ontwikkelcyclus

Een bedrijf is zo goed als de mensen die er werken. De beste resultaten behaal je dan ook wanneer je medewerkers weet te boeien en te binden, zodat ze betrokken, gemotiveerd en productief blijven. Presteren en persoonlijke ontwikkelen gaan hand in hand. Gemotiveerde medewerkers zijn per definitie bezig met hun ontwikkeling. Hoe klein of groot deze groei ook is! Ze denken na over zichzelf, hun persoonlijke ontwikkeling, waar ze goed in zijn en waar ze in kunnen verbeteren. Ontwikkeling is dan ook persoonlijk. De een wil snel, de ander langzaam. Als organisatie moet je hiermee rekening houden.

Een goed georganiseerde, op de medewerker afgestemde, doorlopende ontwikkelcyclus is dan ook van groot belang, voor zowel de medewerker als de organisatie.

Vraag nu een demo aan

Vier cruciale bouwstenen voor persoonlijke ontwikkeling

Yugro helpt met een heldere en persoonlijke ontwikkelaanpak! Met Yugro is het voor zowel leidinggevenden als medewerkers eenvoudig om concreet aan de slag te gaan met persoonlijke ontwikkeling en hierover op een juiste manier het gesprek te voeren zodat echt stappen worden gezet. Yugro is hét platform waar ambitie, ontwikkeling en groei samenkomen. Hierbij zijn 4 bouwstenen cruciaal:

1. Ambities bepalen

Ontwikkeling begint bij ambitie. Als je je medewerkers ruimte geeft voor ambitie, leg je een sterke basis voor een succesvol team. Ambitie motiveert medewerkers: het gaat over intrinsieke motivatie, over dromen, over de bereidheid en de wil iets te veranderen en/of te gaan betekenen. Maar om ambities waar te kunnen maken moet een medewerker eerst weten en uitspreken wat hij wil. Hoe pak je dat praktisch aan?

2. Doelen vaststellen

Met het vaststellen van doelen maak je ambities en ideeën van een medewerker concreet. Het gevaar is echter dat doelen vaag en te vrijblijvend zijn geformuleerd. In dat geval is de kans groot dat zowel leidinggevende als medewerker na verloop van tijd moeten concluderen dat er weinig van terecht is gekomen. Door doelen helder te formuleren en vast te leggen, vergroot je de kans dat er in de praktijk ook echt iets van terechtkomt. Ze geven namelijk richting aan je gedrag en dat van je medewerkers. Daarbij is het van belang dat er continu zicht is op de geformuleerde doelen. Hoe organiseer je dat?

3. Concrete acties opstellen

Een doel stelt niets voor als er geen concrete acties aan verbonden zijn. Acties die ervoor zorgen dat de medewerker de vastgestelde doelen ook daadwerkelijk kan behalen en zo vorm kan geven aan zijn ambitie. Het opstellen en uitvoeren van heldere actiepunten motiveert medewerkers om te blijven ontwikkelen en bij te sturen waar nodig. Hoe leg je dit overzichtelijk vast?

4. Gesprekken voeren

In de waan van de dag ligt de valkuil op de loer om het monitoren van doelen en acties niet de aandacht te geven die het nodig heeft. Om ambities echt handen en voeten te geven is het essentieel dat medewerker en leidinggevende in gesprek blijven, niet door twee keer per jaar een functionerings- en beoordelingsgesprek te voeren, maar door continu de vinger aan de pols te houden en te bepalen waar er ondersteuning en bijsturing nodig is. Hoe houd je die ambitie levend?

Yugro - Cruciale bouwstenen in ontwikkelproces medewerkers

Klaar om jouw medewerkers te laten ontwikkelen?

Vraag dan nu een demo aan

Waarom kiezen voor Yugro?

Yugro - Structuur in ontwikkelproces medewerkers

Structuur

 • Medewerkers gaan op gestructureerde wijze aan de slag met het eigen ontwikkelproces door vanuit eigen ambities doelen op te stellen, acties te benoemen en de weg ernaar toe aan te geven.
 • Zo wordt verantwoordelijkheid voor eigen ontwikkeling genomen, de leidinggevende heeft inzicht en kan daardoor ondersteunen indien nodig. Door deze samenwerking worden praktische kansen om te ontwikkelen gepakt!
 • Bestaande leermiddelen, zoals een vast aanbod van trainingen of een academy, kunnen worden opgenomen in Yugro. Omdat het proces van aanvragen gedigitaliseerd is scheelt dit tijd.
 • Yugro bewaakt de opvolging van (ontwikkel)acties.

Inzicht

 • Medewerkers houden continu de voortgang van de eigen ontwikkeling bij en kunnen zelf bijsturen, al dan niet met hulp van hun leidinggevende.
 • Alle voortgang wordt op één plaats bijgehouden waardoor er inzicht ontstaat; weg met de excelletjes en kostbare tijd!
 • In één oogopslag heb jij als leidinggevende inzicht hoe een medewerker uit het team zich ontwikkelt en wat de status is van acties die in dat kader worden uitgevoerd. Dit geeft input voor begeleiding of bijsturing. Zelfs op afstand!
 • Ontwikkeling is daarmee geen eenmalige actie, maar is structureel ingericht en inzichtelijk gemaakt. Zo laat je jouw mensen groeien!
Yugro - Demo
Yugro - Borging in ontwikkelproces medewerkers

Borging

 • De management- en/ of coachingcyclus wordt geborgd doordat deze structureel en op basis van eigen wensen ingericht wordt in de gespreksmodule;
 • Medewerker en leidinggevende gaan het gesprek aan rondom ontwikkeling. De tool faciliteert het gesprek, zodat de juiste feedback kan worden gegeven;
 • Verschillende gespreksstypen kunnen worden ingericht met vooraf ingerichte agendapunten;
 • Deelnemers kunnen vooraf reageren op agendapunten zodat het gesprek goed voorbereid wordt en het gesprek efficiënt kan worden gevoerd;
 • Afspraken en acties die tijdens het gesprek worden gemaakt kunnen in Yugro worden vastgelegd en tijdens een vervolggesprek als input worden meegenomen. Zo bewaak je als leidinggevende de opvolging!