Skip to main content

Maak je organisatie toekomstbestendig door met Yugro de management- en coachingcyclus te faciliteren.

Yugro is de slimme tool waarmee jij de ontwikkelambities, leerdoelen en acties rondom persoonlijke groei en ontwikkeling van medewerkers kunt monitoren en faciliteren. Door middel van vier slimme modules houd jij persoonlijke groei en ontwikkeling in jullie organisatie levend.

Demo aanvragen

Maak de transformatie in jouw organisatie

Van

 • Weinig inzichten
 • Veel voorbereiding
 • Manager het startpunt
 • Losse formulieren
 • Managen en beheersen
 • De gedachte een dossier op te bouwen
 • Onverwachte kritiek
 • Beperkte contactmomenten
 • Handmatige acties
 • Een blik naar het verleden
yugro-doolhof
yugro-doolhof-recht
yugro-doolhof-3

Naar

 • Inzicht op voortgang
 • Tijdsbesparing
 • Autonomie bij de medewerker
 • Alles digitaal op één plek
 • Coachen en faciliteren
 • De gedachte dat iedereen wil ontwikkelen
 • Ritme en structuur
 • Continue dialoog
 • Geheel geautomatiseerd
 • Een blik op de toekomst

De vier slimme modules van Yugro

Ontwikkelen

Ontwikkeling begint bij Yugro met ambitie. Wanneer medewerkers de ruimte ervaren om hun ambitie uit te spreken, leg je een sterke basis voor een succesvol team. Yugro helpt met een heldere en persoonlijke ontwikkelaanpak die aansluit op de ambitie van de medewerker.

Het definiëren van doelen maakt ambities concreet. Door doelen van de medewerker helder te formuleren en vast te leggen, vergroot je de kans dat deze ook daadwerkelijk worden behaald!

Maak je doelen klein door er deelresultaten en acties aan te koppelen. Acties die ervoor zorgen dat de medewerker de vastgestelde doelen ook daadwerkelijk kan behalen en zo vorm kan geven aan
zijn of haar ambitie.

Blijf ontwikkelen en kies je persoonlijke coach die helpt en ondersteund bij het behalen van resultaten!

Yugro doelen
Yugro dialoog

Dialoog

Om ambities echt handen en voeten te geven is het essentieel dat medewerker en manager in gesprek blijven, niet door twee keer per jaar een functionerings- en beoordelingsgesprek te voeren, maar door continu de vinger aan de pols te houden en te bepalen waar er ondersteuning en bijsturing nodig is.

 • Constructief feedback vragen en geven
 • De medewerker bepaald samen met de manager het ritme
 • Kwalitatieve 1 op 1 gesprekken door voorhanden data
 • Zelfreflectie bij het afsluiten van een doel of actie
 • Verschillende gesprekstypes
 • Default vragen inregelbaar

Leeromgeving

Schrijf jezelf gemakkelijk in voor een opleiding, workshop of training die in lijn ligt met jouw persoonlijke ambitie en motiveer je aanvraag op een eenvoudige manier. Dit kan voor zowel interne als externe aanvragen! Je kunt zelfs de academie van de organisatie koppelen met Yugro. Bij een aanvraag krijg je als manager een persoonlijke notificatie waarmee je de aanvraag eenvoudig kunt goed- of afkeuren.

Heb je, ten behoeve van het waarmaken van je deelresultaat, behoefte aan een coaching on the job? Dan vraag je deze ook eenvoudig aan in de leeromgeving.

Yugro leeromgeving
Yugro analyse

Analyse

Medewerkers houden continu de voortgang van de eigen ontwikkeling bij door middel van hun persoonlijke dashboard en kunnen zelf bijsturen, al dan niet met hulp van hun manager of coach.

Alle activiteiten worden in historie op één plaats bijgehouden waardoor er inzicht ontstaat; weg met de Excelletjes en kostbare tijd! Afspraken en acties die tijdens het gesprek worden gemaakt kunnen in Yugro worden vastgelegd en tijdens een vervolggesprek als input worden meegenomen. Zo heb je altijd zicht op de opvolging.

In één oogopslag heeft ook de manager inzicht hoe een medewerker uit het team zich ontwikkelt en wat de status is van acties die in dat kader worden uitgevoerd. Dit geeft input voor begeleiding of bijsturing. Zelfs op afstand!

Yugro faciliteert persoonlijke ontwikkeling
van medewerkers in jouw organisatie

Ambities beschrijven

 • Start met het vastleggen van de ambitie(s).
 • Maak een ambitie favoriet en ga ermee aan de slag.
 • Archiveer ambities die gerealiseerd zijn.

Doelen vaststellen

 • Leg doelen vast, koppel ze met ambities en stel realistische deadlines.
 • Maak doelen concreet door kleinere deelresultaten te benoemen.
 • Werk aan doelen en deelresultaten. Yugro maakt de voortgang inzichtelijk.
 • Evalueer gerealiseerde doelen en archiveer als ze zijn behaald.

Concrete acties opstellen

 • Stel actieplannen op en koppel ze aan doelen en deelresultaten.
 • Voeg acties om te ontwikkelen toe en stel deadlines.
 • Leg voortgang op acties vast zodat ontwikkeling tastbaar en bespreekbaar wordt.
 • Archiveer actieplannen als deze afgerond zijn.

Dialoog voeren

 • Plan eenvoudig gesprekken in.
 • Koppel gesprekken en evalueer eerder toegewezen taken en/of afspraken.
 • Voeg agendapunten toe en laat deelnemers vooraf reageren.
 • Borg afspraken en acties door taken toe te delen en deadlines te stellen.

Inschrijven op trainingen

 • Word ingeschreven op trainingen of vraag zelf een training aan.
 • Motiveer aanvragen van trainingen op een eenvoudige manier.
 • Handel trainingsaanvragen efficiënt af via een gedigitaliseerd proces.

Nieuwsgierig naar Yugro?

Vraag dan nu een demo aan
×